KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2020)

Khát vọng tuổi trẻ

Cập nhật lúc 07:07, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)
Để tri ân quá trình lãnh đạo, chăm lo bồi dưỡng “thế hệ cách mạng cho đời sau” của Đảng; thể hiện khát vọng vươn tới của tuổi trẻ trước những thời cơ và vận hội mới đang đặt ra trong năm 2020 và giai đoạn sắp tới, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lấy chủ đề công tác năm 2020: “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.
 
Tuổi trẻ Lâm Đồng đẩy mạnh các phong trào thi đua xung kích. (Trong ảnh: Hội thi hát và đồng diễn “Giai điệu Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức hàng năm).
Tuổi trẻ Lâm Đồng đẩy mạnh các phong trào thi đua xung kích. (Trong ảnh: Hội thi hát và đồng diễn “Giai điệu Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức hàng năm).
 
Nhấn mạnh mục đích của chủ đề này, tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn lần thứ 6 (khóa XI), anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khẳng định: “...Đối với thanh niên, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” không chỉ thể hiện trong nhận thức, bồi dưỡng niềm tin mà phải hiệu hữu bằng hành động tích cực, cụ thể, đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.
 
Để thực hiện chủ đề thi đua trong năm 2020, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch, hoạt động thiết thực sát với yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Bên cạnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua tình nguyện, xung kích, sáng tạo; Đoàn Thanh niên (TN) các cấp kết hợp tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi theo chủ điểm, gắn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”.
 
Trong suốt cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã dành nhiều tình cảm quan tâm giáo dục, dìu dắt và chỉ rõ vị trí, vai trò to lớn của thanh niên, sức trẻ có thể “đào núi và lấp biển”. Những năm đất nước còn chìm trong tăm tối, nô lệ, Bác đã chủ trương “Muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh thanh niên”.
 
Quá trình 90 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn thấm nhuần tư tưởng và thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục, lãnh đạo thanh niên và công tác thanh niên. Đảng đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác thanh niên sát thực với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng, tháng 10/1930 đã thông qua Nghị quyết về “Vận động thanh niên”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa VII, ngày 14/01/1993 đã ban hành Nghị quyết về “Công tác thanh niên trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa”... Điều lệ của Đảng đã dành một chương (Chương X), Điều 44 và Điều 45 nói về Đoàn Thanh niên: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng...” (Điều 44).
 
“Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “sắt son niềm tin với Đảng” không phải là khẩu hiệu mà là niềm tự hào, sự động viên, khích lệ, lời hiệu triệu, khơi gợi, phát huy khả năng sáng tạo, khát vọng vươn tới để chiếm lĩnh những đỉnh cao đối với tuổi trẻ. Lòng tự hào, niềm tin sắt son với Đảng phải được thể hiện bằng ý chí, hành động, việc làm cụ thể. Đó là tinh thần nỗ lực học tập nâng cao trình độ, làm chủ khoa học công nghệ để thích ứng với cuộc cách mạng 4.0; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, sống phải có lý tưởng, ước mơ, hoài bão, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, quê hương...
 
Được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng bộ tỉnh, nhiều năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Lâm Đồng có nhiều khởi sắc. Đoàn TN, Hội Liên hiệp Thanh niên đã thực sự trở thành môi trường đoàn kết, tập hợp các đối tượng thanh niên, lãnh đạo và rèn luyện ĐVTN. Hàng năm, các phong trào hành động cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được triển khai sôi nổi, có ý nghĩa, tạo ra những “điểm nhấn” trong công tác Đoàn của tuổi trẻ Lâm Đồng. Các phong trào: thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện, sáng tạo trẻ; các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp... đã có mặt trên hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Đặc biệt, phát huy vai trò “đội dự bị tin cậy của Đảng”, Đoàn TN đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị các cấp. Thường xuyên đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội vững mạnh; chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên; triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn phát hiện, bồi dưỡng để “Giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy kết nạp Đảng”. Qua nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân trong môi trường tổ chức Đoàn, trung bình mỗi năm hơn 1.000 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng; riêng năm 2019, có 1.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đến nay, toàn tỉnh có 13.096 đảng viên là ĐVTN. Đây là lực lượng nòng cốt, hạt nhân tích cực sẽ làm “cầu nối” giữa Đảng với thanh niên.
 
 Hoạt động Đoàn có hiệu quả đã tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên vào tổ chức. Đến nay, toàn tỉnh có 76.797 đoàn viên sinh hoạt tại 23 cơ sở đoàn trực thuộc; trong đó, có 3.319 đoàn viên ưu tú - nguồn bổ sung đảng viên trẻ có chất lượng cho các tổ chức đảng ở cơ sở.
 
“Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” đã được Tỉnh đoàn xác định, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ, gắn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng” để triển khai trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua xung kích, tình nguyện, sáng tạo, xây dựng Đoàn - Hội, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, phát triển đoàn viên mới; giới thiệu 3.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, phấn đấu để có 1.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng trong năm 2020...
 
THANH DƯƠNG HỒNG
,