Khoa học
Vaccine cải tiến có thể ngừa các dòng phụ mới nhất của Omicron
Vaccine cải tiến có thể ngừa các dòng phụ mới nhất của Omicron
Theo CDC Mỹ, từ ngày 1/12/2022 đến 13/1/2023, khoảng thời gian các biến thể dòng phụ XBB và XBB.1.5 lây lan mạnh ở Mỹ, vaccine cải tiến có hiệu quả phòng ngừa với cả các dòng phụ BA.5 và XBB/XBB.1.5.
Xem thêm