Phát hiện điểm yếu mới trong protein gai của virus SARS-CoV-2
06:12 | 14/08/2020
Mặc dù virus SARS-CoV-2 sử dụng nhiều loại protein khác nhau để sinh sôi, xâm nhập tế bào, nhưng protein gai là protein quan trọng nhất mà virus sử dụng để gắn vào thụ thể trên bề mặt tế bào vật chủ.
.