Khai quật được mặt nạ Maya cao bằng một người lớn
05:01 | 28/01/2021
Các nhà khảo cổ khai quật chiếc mặt nạ Maya khổng lồ tại một di chỉ ở bang Yucatán.
.