Công nghệ kết nối não bộ người với điện thoại thông minh
06:45 | 19/07/2019
Con chip này sẽ được kết nối với não bộ thông qua hàng ngàn sợi dây dẫn siêu nhỏ, trong đó mỗi sợi dây dẫn sẽ nối với hàng loạt điện cực, hay có thể coi là những cảm biến.
.