Phát động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2021
05:11 | 17/09/2021
Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2021 đã chính thức được phát động với chủ đề "Đổi mới sáng tạo-Kiến tạo tương lai."
.