Sinh viên thiết kế hệ thống tự động tưới khi cây "khát" nước
09:10 | 18/09/2019
Các cảm biến được lắp trong hệ thống cho phép nhận biết vị trí cây gặp vấn đề, tự động tưới và báo tin cho chủ vườn.
.