Trái đất và Mặt trăng nhìn từ khoảng cách 1,4 tỷ km
05:34 | 29/05/2020
Cassini, tàu vũ trụ mang sứ mệnh khám phá sao Thổ, chụp ảnh hành tinh xanh trong những ngày tháng cuối cùng hoạt động ngoài vũ trụ.
.