Đà Lạt: Gần 46% văn bản gửi đi được chuyển qua mạng điện tử
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)
UBND thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm 2017, nhờ đẩy mạnh chương trình chính phủ điện tử cùng ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn nên tỷ lệ văn bản gửi đi và gửi đến qua mạng điện tử (hoàn toàn không dùng văn bản giấy) của thành phố đã tăng lên.
 
Cụ thể, tỷ lệ văn bản đi được chuyển bằng mạng điện tử đã chiếm 45,8% so với tổng số văn bản gửi đi giữa các cơ quan, đơn vị trong nội bộ của thành phố, tỉnh và trung ương. Còn tỷ lệ văn bản đến trên mạng điện tử cũng chiếm tỷ lệ 28% so với tổng số văn bản gửi đến giữa các cơ quan, đơn vị nội bộ của trung ương, tỉnh và thành phố.
 
Trong khi đó, tỷ lệ văn bản cả đến và đi được gửi song song qua đường điện tử và qua đường bưu chính chiếm tỷ lệ khoảng 30% trong tổng số văn bản đến và đi giữa nội bộ các cơ quan, đơn vị của trung ương, tỉnh và thành phố.
 
Đà Lạt hiện đang đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử, trong năm 2017 này đã tích cực sử dụng chữ kỹ số đồng thời tăng cường chuyển văn bản thông qua hệ thống liên thông văn phòng điện tử và hộp thư điện tử công vụ.
 
V.T
,
.