Triển khai 25 đề tài khoa học và công nghệ cấp huyện
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Tư, 23/05/2018 (GMT+7)
Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho biết: Năm 2018, có 25 đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) được triển khai với kinh phí 3 tỷ đồng. Phần lớn đề tài, dự án cấp huyện là xây dựng các mô hình trình diễn nhằm ứng dụng những kết quả đã nghiên cứu trên các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng mới, bảo vệ môi trường... trong sản xuất, đời sống đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
 
Tuy nhiên, kinh phí cho hoạt động KH&CN cấp huyện chưa nhiều, chủ yếu từ ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh và một phần đối ứng của huyện, thành phố; các địa phương chưa huy động thêm các nguồn lực xã hội khác cùng tham gia nghiên cứu và tổ chức nhân rộng kết quả các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu.
 
Việt Hùng
,
.