Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso tại 24 xã, phường
Cập nhật lúc 09:03, Thứ Năm, 28/06/2018 (GMT+7)
Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng cho biết, có 24 xã, phường trong tỉnh đã được chọn để thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đến cấp xã, phường theo chương trình của tỉnh trong năm 2018 này.
 
Việc chọn triển khai thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các UBND cấp xã, phường hiện nay. Mục tiêu tỉnh đặt ra là đến năm 2019 tỉnh sẽ triển khai rộng việc áp dụng ISO đến ít nhất 50% xã, phường trong tỉnh; đến năm 2021 toàn bộ 100% xã, phường trong tỉnh sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này.
 
Sở Khoa học Công nghệ đến nay đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành trong tỉnh để khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng tại 24 xã, phường được chọn thí điểm, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn để xây dựng mô hình khung. 
 
Mô hình khung này trong quá trình triển khai sẽ được hoàn chỉnh dần cho phù hợp với cơ sở. Sở cũng đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho cán bộ công chức xã vận hành hệ thống này vào thực tiễn tại địa phương mình.
 
Viết Trọng
,
.