Đề xuất đặt hàng 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)
Trong quý III/2018, Sở Khoa học Công nghệ đã tiếp nhận 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng thuộc 3 lĩnh vực nông nghiệp, y dược và công nghệ thông tin do các viện nghiên cứu, các trường đại học, các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh gửi đề xuất. Cụ thể gồm: Nghiên cứu mô hình sản xuất theo chuỗi gắn với các trung tâm xử lý sau thu hoạch và chứng nhận sử dụng thương hiệu của sản phẩm rau sạch và hoa tại Lâm Đồng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong quản lý và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; Nhập nội và phát triển giống tằm mới phục vụ cho sản xuất giống tại Lâm Đồng; Hoàn thiện các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng và sản xuất cao khô từ cây sói rừng dùng làm dược liệu; Nghiên cứu gây trồng, phát triển và tiêu thụ cây Sa chi tại Lâm Đồng; Nghiên cứu ứng dụng giao thông thông minh trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 
 
Sở Khoa học Công nghệ sẽ tiến hành chủ trì thành lập hội đồng xác định nhiệm vụ cấp tỉnh để đánh giá, xem xét tính cấp thiết, yêu cầu, mục tiêu, sản phẩm của các đề tài đặt hàng, sau đó tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt để các đơn vị, các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu.
 
QUỲNH UYỂN 
,
.