Tìm ý tưởng quy hoạch chung cho TP Bảo Lộc và vùng phụ cận

Cập nhật lúc 20:29, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 7/1/2020, tại TP Đà Lạt, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị (UAI) tổ chức cuộc thi ý tưởng quy hoạch chung xây dựng TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040.
 
Hội đồng thi tuyển hội ý việc chấm điểm để tuyển chọn tưởng quy hoạch cho TP Bảo Lộc và vùng phụ cận
Hội đồng thi tuyển hội ý việc chấm điểm để tuyển chọn ý tưởng quy hoạch cho TP Bảo Lộc và vùng phụ cận
 
Theo đó, trong hai ngày (7 và 8/1), Hội đồng thi tuyển gồm lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Sở Xây dựng, đại diện các bộ, ngành, các hội nghề nghiệp trung ương và địa phương, các chuyên gia trên lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị trong và ngoài nước tổ chức đánh giá, tuyển chọn ra phương án thi tuyển xuất sắc đảm bảo theo đúng Quy chế thi tuyển ý tưởng quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năn 2040, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 cũng như các quyết định liên quan.
 
Một trong các đồ án đủ điều kiện tham gia dự thi ý tưởng quy hạch chung cho TP Bảo Lộc và vùng phụ cận
Một trong các đồ án đủ điều kiện tham gia dự thi ý tưởng quy hạch chung cho TP Bảo Lộc và vùng phụ cận
 
Cụ thể, Hội đồng thi tuyển tập trung phân tích, đánh giá những nội dung, yêu cầu của các đồ án tham gia dự thi (có 5 đồ án của các đơn vị tư vấn đã vượt qua vòng sơ tuyển, đủ điều kiện năng lực dự thi); phân tích bối cảnh, đánh giá hiện trạng và xác định tầm nhìn phát triển; đề xuất ý tưởng quy hoạch chung và tổ chức phát triển không gian đô thị; định hướng thiết kế, phát triển kinh tế đô thị cũng như đánh giá tác động môi trường chiến lược. Sau khi phân tích, đánh giá, Hội đồng thi tuyển dành thời gian để nghe các đơn vị tư vấn có đồ án dự thi trình bày ý tưởng quy hoạch chung cho TP Bảo Lộc và vùng phụ cận.
 
Theo Hội đồng thi tuyển, thông qua cuộc thi sẽ tuyển chọn ý tưởng quy hoạch tối ưu và lựa chọn đơn vị tư vấn đảm bảo năng lực triển khai thực hiện ý tưởng quy hoạch thành đồ án quy hoạch chung cho TP Bảo Lộc và vùng phụ cận.
 
THỤY TRANG
,