Triển khai 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh

Cập nhật lúc 06:08, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)
2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Lâm Đồng vừa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt với tổng kinh phí dự toán hơn 1,5 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn năm 2020-2021. 
 
Trong đó, gồm 980 triệu đồng kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm cao lỏng và trà hòa tan từ cây đẳng sâm Việt Nam (Codonopsis javanica (Blume) Hook.f, Campanulaceae) trồng tại Lâm Đồng”. Kinh phí còn lại gần 540 triệu đồng với nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng tiếp cận các dịch vụ xã hội của lao động nữ phi chính thức trên địa bàn thành phố Đà Lạt”. 
 
2 nhiệm vụ nói trên được giao cho Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức thực hiện; Sở Tài chính Lâm Đồng kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán theo quy định.
 
MẠC KHẢI 
,