Hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng hướng tới ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Cập nhật lúc 12:44, Thứ Bảy, 16/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam).
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng
 
Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KH&CN Việt Nam. Người khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó…Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ…”.
 
Câu nói cô đọng trên của Người đã chỉ rõ nguyên lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của nền khoa học và công nghệ nước nhà. Lời dạy này đã trở thành kim chỉ nam cho KH&CN Việt Nam trong suốt chặng đường xây dựng và bảo vệ đất nước. Những lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối với định hướng phát triển lâu dài của nền KH&CN nước nhà.
 
Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Đây là ngày trọng đại đối với ngành KH&CN nước nhà, nhằm tuyên truyền rộng rãi các thành tựu KH&CN, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò đặc biệt quan trọng của KH&CN trong cuộc sống và trong sự phát triển của đất nước. Đồng thời, qua đó khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Từ đó, giúp cho việc xây dựng đội ngũ KH&CN chất lượng cao, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
 
Học tập tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên khắp mọi miền đất nước và hội nhập với những nền KH&CN tiên tiến trên thế giới. KH&CN không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.
 
Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng có những bước chuyển biến rõ rệt và đạt được những thành tựu nổi bật; Liên hiệp Hội luôn bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua với phương châm “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”. Đến nay, Liên hiệp hội Lâm Đồng đã tập hợp được 45 tổ chức thành viên với hơn 15.000 hội viên. 
 
Xác định nhiệm vụ tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, Liên hiệp hội đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp hội, như Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 24/10/2008 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 07/9/2010 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. 
 
Lãnh đạo tỉnh đã có nhiều lần gặp mặt với đội ngũ trí thức qua đó chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
 
Hoạt động tư vấn phản biện từng bước được quan tâm, kết quả các hội thảo tư vấn, phản biện đã góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hoạt động  nghiên cứu khoa học đã từng bước phát triển. Các đề tài, dự án về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính được thực hiện, nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ được chuyển giao cho Nhân dân nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 
 
Liên hiệp hội đã tổ chức thành công nhiều Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Chất lượng và số lượng giải pháp dự thi ngày càng tăng, có hàng trăm giải pháp đạt giải cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc tế. Các giải pháp đạt giải đã và đang từng bước được áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, thể hiện khả năng sáng tạo kỹ thuật to lớn trong các tầng lớp nhân dân. 
 
Bằng các hoạt động cụ thể của mình, Liên hiệp hội đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong việc tập hợp đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, xứng đáng là tổ chức chính trị- xã hội của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tỉnh nhà. Đạt được những thành tựu như trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là công sức của nhiều thế hệ lãnh đạo Liên hiệp hội qua các thời kỳ, của các nhà khoa học và của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ của tỉnh. 
 
Trong những năm sắp tới, với mục tiêu chung là phấn đấu xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Liên hiệp hội sẽ không  ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động; Nâng cao nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, đặc biệt là các hội viên trẻ; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hoạt động hội; Tạo điều kiện để phát triển tổ chức Hội khoa học và kỹ thuật ở các địa phương theo quy định của pháp luật. Có như thế tổ chức Liên hiệp hội ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tỉnh nhà phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
PHAN VĂN PHẤN
,