7 công trình, giải pháp khoa học được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

05:11, 11/11/2022
Thông tin từ Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, Ban Chỉ đạo đã tuyển chọn được 441/923 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học từ các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành gửi về để tuyển chọn công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. 
 
Hệ thống máy rửa, đánh bóng và phân loại củ, quả của tác giả Nguyễn Hồng Chương được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
Hệ thống máy rửa, đánh bóng và phân loại củ, quả của tác giả Nguyễn Hồng Chương được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
 
Riêng tỉnh Lâm Đồng có 7 công trình, giải pháp khoa học được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, bao gồm: “Nghiên cứu các tiến bộ khoa học và kỹ thuật để phát triển sản xuất chè ở Lâm Đồng” của nhóm tác giả Phạm S và các cộng sự; “Thiết kế, thi công hệ thống giám sát từ xa Đập tràn và Cửa nhận nước về Nhà máy Thủy điện Đại Ninh” của nhóm tác giả Nguyễn Viết Tài và cộng sự; “Chemoscope - Phần mềm Hỗ trợ học tập hóa học tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR) trên Android” của tác giả Trần Thị Anh Thư; “Cải tiến nâng cao hiệu quả của quy trình công nghệ sản xuất alumin tại Nhà máy Alumin Tân Rai, Lâm Đồng” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Phòng và cộng sự; “Máy gieo hạt chân không 6 trong 1 tự động” của tác giả Nguyễn Hồng Chương; “Nghiên cứu sản xuất màng sinh học từ phế phẩm tơ tằm chiếu xạ để bảo quản dâu tây” của nhóm tác giả Lê Nguyễn Hoàng Ngân và công sự; “Máy rửa, đánh bóng và phân loại củ, quả” của tác giả Nguyễn Hồng Chương.
 
Nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật tại địa phương, UBND tỉnh yêu cầu Sở Khoa học - Công nghệ, chủ trì phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ các công trình, giải pháp khoa học của tỉnh đã được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2016-2021 để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống.
 
HỒNG HẢI