269
10524
Môi trường
/khoahoc/moitruong/
10559
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
Cập nhật 09:06, 21/04/2017 (GMT+7)
Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó đặt ra yêu cầu "từ năm 2017 sẽ đánh giá, xếp hạng công tác BVMT đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong các lĩnh vực BVMT rất được quan tâm, đấy là nguồn nước thải đang được triển khai thực hiện ra sao trên địa bàn tỉnh.
.
.
.