269
10524
Môi trường
/khoahoc/moitruong/
10559
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
Cập nhật 15:16, 03/10/2016 (GMT+7)
Khu Công nghiệp Lộc Sơn: Chậm đầu tư hạ tầng bảo vệ môi trường
Trong quá trình 12 năm hoạt động vừa qua, Bộ TN&MT, UBND tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng của tỉnh, đặc biệt là ngành TN&MT luôn quan tâm hỗ trợ các giải pháp về kỹ thuật bảo vệ môi trường, nhưng đến nay vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục khắc phục sớm.
.
.
.