269
10524
Môi trường
/khoahoc/moitruong/
10559
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
Cập nhật 09:29, 28/06/2017 (GMT+7)
Ô nhiễm môi trường nhìn từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật
Nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng với tổng diện tích gieo trồng lớn; lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sử dụng rất cao nên khi bao gói thuốc BVTV chưa xử lý đúng quy định thì môi trường ngày càng ô nhiễm là tất yếu. Làm thế nào để mục đích đến năm 2020 thu gom và xử lý 80% bao gói thuốc BVTV?
.
.
.