Lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp đối thoại định kỳ hàng tháng với doanh nghiệp, nhà đầu tư

DIỄM THƯƠNG 11:39, 19/02/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư
Tỉnh Lâm Đồng luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư

Theo đó, định kỳ hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ chủ trì tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư tại phòng họp 100 chỗ thuộc Trung tâm Hành chính tỉnh. Tham gia còn có các thành viên Tổ công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp; các hội, hiệp hội ngành nghề… nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Để chuẩn bị tốt cho các buổi tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ vào lịch tiếp doanh nghiệp được bố trí tại chương trình công tác hàng tháng của UBND tỉnh để thông báo đến doanh nghiệp, nhà đầu tư biết, tham dự. Đồng thời, nắm bắt các thông tin kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổng hợp chuyển đến các sở, ngành, cơ quan có liên quan để giải quyết.

Bên cạnh đó, yêu cầu thành viên Tổ công tác đối thoại và giải quyết kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp, các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan cử lãnh đạo tham dự đúng thành phần và thời gian quy định; chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại các buổi làm việc, thời gian làm việc từ ngày 20 - 25 hàng tháng.

Đây là chương trình hành động của tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, nhằm tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của tỉnh đến năm 2025.

Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động, triển khai dự án. UBND tỉnh đã ban hành các thủ tục, văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai đồng thời nhiều thủ tục, góp phần giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, gồm: Danh mục một số thủ tục hành chính thực hiện cắt, giảm thời gian giải quyết để tăng cường hiệu quả thu hút đầu tư; trình tự thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thủ tục gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đồng thời với thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.