Đam Rông hình thành các vùng cây trồng chủ lực

VŨ VĂN 05:54, 26/05/2023

Qua lồng ghép các nguồn kinh phí chương trình, dự án, vốn tín dụng đầu tư, huyện Đam Rông đã chuyển đổi, hình thành các vùng cây trồng chủ lực trên địa bàn. 

Cụ thể, so với năm 2016, toàn huyện Đam Rông đến nay cơ cấu ổn định 12.251 ha diện tích cà phê, năng suất gần 3,1 tấn/ha (tăng gần 300 kg/ha); 2.171 ha sầu riêng, bơ, chuối, dứa (tăng 1.601 ha); 1.177 ha cây mắc ca (tăng 1.067 ha).
Riêng diện tích trồng dâu, nuôi tằm toàn huyện Đam Rông đạt 630 ha (tăng 435,6 ha so với năm 2016), thu hoạch lá dâu khoảng 13.000 tấn/năm, sản lượng kén trên 720 tấn/năm; hơn 1.450 hộ dân nuôi tằm (trong đó có 236 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), thu nhập 300 - 350 triệu/ha/năm, gấp 5 - 6 lần thu nhập trồng cà phê.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, huyện Đam Rông đã xây dựng Mô hình Canh tác lúa áp dụng các tiến bộ kỹ thuật ở các xã Đạ Long, Đạ M’rông, Đạ Tông, Liêng S’rônh, năng suất đạt từ 7 - 8 tấn/ha (tăng 450 kg/ha so với năm 2016)…