269
5500
Kinh tế
/kinhte/
813115
Nông nghiệp Lâm Đồng: Hướng tới mục tiêu 100 triệu đồng/ha/năm
0
null
Nông nghiệp Lâm Đồng: Hướng tới mục tiêu 100 triệu đồng/ha/năm
Cập nhật lúc 16:49, Thứ Năm, 29/12/2011 (GMT+7)

Năm 2011 này, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đạt tăng trưởng bình quân 9,5%, giá trị sản xuất bình quân đạt 80 triệu đồng/ha và đang hướng tới thực hiện mục tiêu nâng giá trị sản xuất bình quân lên 100 triệu đồng/ha/năm trong tương lai gần.

Mô hình trồng ớt
Mô hình trồng ớt chuông của gia đình anh Vũ Chí Nghị (64b Vạn Thành, phường 5) Đà Lạt.  Ảnh Văn Báu

Từng bước hướng tới mục tiêu này, Sở NN-PTNT đã xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2012 ngay từ những ngày cuối năm 2011 với các chỉ tiêu chính là: Phấn đấu bảo đảm tăng trưởng sản xuất nông - lâm - thủy sản trên 8,5% so với năm 2011, giá trị sản xuất (hoặc giá trị sản phẩm) đạt bình quân 84 triệu đồng/ha (cao hơn năm 2011 khoảng 4 triệu đồng/ha). Và để đạt các chỉ tiêu chính này, các địa phương trong tỉnh sẽ phải tận dụng tốt các ưu thế về đất đai, khí hậu, lao động và các nguồn vốn đầu tư để thực hiện 320.000 ha gieo trồng với các nông sản chính là 249.000 tấn lương thực, 1,45 triệu tấn rau, 1.445 triệu cành hoa, 360.000 tấn cà phê nhân, 214.000 tấn chè búp tươi, 8.700 tấn hạt điều và ổn định độ che phủ của rừng từ 60 - 61%.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm tới đã được xác định là tập trung mọi nguồn lực khống chế tới mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác chuyển đổi cơ cấu giống và thâm canh cây trồng, vật nuôi, duy trì ổn định các vùng chuyên canh, vùng chăn nuôi tập trung, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản… gắn với phát triển hơn nữa Chương trình Nông nghiệp công nghệ cao; Duy trì ổn định diện tích rừng đặc dụng, nâng cao chất lượng rừng phòng hộ và rừng sản xuất, tăng nhanh diện tích rừng trồng, đẩy mạnh công tác giao khoán bảo vệ rừng… Các nhiệm vụ trọng tâm này sẽ được thực thi bằng các giải pháp có tính đồng bộ cao như tăng cường công tác quản lý nhà nước về  lập quy hoạch và quản lý quy hoạch vùng chuyên canh một số loại cây trồng chính (cà phê, chè, lúa, rau và hoa); tăng cường quản lý về vật tư nông nghiệp, phân bón, nông dược, phòng chống dịch hại và phòng chống thiên tai...; cùng với việc tiếp tục thành lập các liên minh sản xuất nhằm liên kết các doanh nghiệp với  nông dân trong việc sản xuất - tiêu thụ nông sản hàng hóa, Sở NN-PTNT phối hợp cùng chính quyền các địa phương khuyến khích những nông hộ có khả năng về đất đai, vốn liếng và sức lao động đầu tư phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, trồng mới rừng, cơ sở chế biến nông sản. Một trong những giải pháp căn bản và có tính quyết định cao tới việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị đất canh tác là chuyển giao tiến bộ KHKT nhằm nâng cao chất lượng lao động nông nghiệp cũng sẽ được ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện; Theo đó, các tổ chức khuyến nông thuộc Sở NN-PTNT và của các huyện, thành tiếp tục và đẩy mạnh việc hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ sản xuất mới theo hướng VietGAP, sử dụng các loại nông dược ít ảnh hưởng tới chất lượng nông sản và môi trường… từng bước nâng cao năng suất - chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm và khả năng cạnh tranh của nông sản hàng  hóa.


Hiện nay, mặc dù trên địa bàn tỉnh đã có 592 công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng sau năm 1975 tới nay, nhưng cũng chỉ mới đảm bảo nước tưới được cho 115.060 ha - bằng 52,5% tổng diện tích cây trồng cần tưới nước của cả tỉnh. Năm 2012, theo kế hoạch của Sở NN-PTNT là phải có 116.800 ha cây trồng (tăng so với năm 2011 khoảng 1.000 ha) được chủ động nước tưới, và để thực thi được kế hoạch này, cùng với việc đầu tư mới và nâng cấp công trình, ngành nông nghiệp sẽ đặc biệt quan tâm tới khâu quản lý, khai thác công trình.

Những năm gần đây, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh tăng bình quân 4 triệu đồng/ha/năm. Để đạt 100 triệu đồng/ha/năm trong 4 - 5 năm tới, trước mắt, ngành nông nghiệp Lâm Đồng phải thực hiện được mục tiêu 84 triệu đồng/ha của năm 2012, và mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu các giải pháp mà Sở NN-PTNT đề ra được bà con nông dân và chính quyền các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có kết quả cao.

Đức Hưng

,
Ý kiến của bạn
.