Ghi nhận qua 3 năm đẩy mạnh phát triển công nghiệp – TTCN
Cập nhật lúc 16:44, Thứ Tư, 21/05/2014 (GMT+7)
Nhằm tạo ra gam màu sáng cho bức tranh công nghiệp Lâm Đồng, ngày 10/5/2011, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) giai đoạn 2011-2015”. Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy được coi như là “chìa khóa” để Lâm Đồng thực hiện hàng loạt các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm cho ngành CN-TTCN, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.
 
Sản xuất ván ghép thanh tại Công ty TNHH Bình Thuận (Lạc Dương)
Sản xuất ván ghép thanh tại Công ty TNHH Bình Thuận (Lạc Dương)
 
Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 về kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết này. Với sự nỗ lực vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. Theo đó, trong giai đoạn 2011-2013, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 94) đạt gần 17,2 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,14%. Trong đó, ngành công nghiệp khai thác tăng bình quân 2,62%; ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, khoáng sản tăng bình quân 11,7% và công nghiệp sản xuất điện nước tăng bình quân đạt 22,03%. 
 
Qua những số liệu trên cho thấy, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, tuy tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh chưa đạt chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra (trong giai đoạn 2011-2013 là 16%), nhưng một số lĩnh vực công nghiệp chủ yếu như công nghiệp chế biến, công nghiệp điện nước đã có bước tăng trưởng khá cả về chất và lượng. Các ngành công nghiệp sản xuất dựa trên nguồn nguyên liệu tại chỗ như chè, cà phê, tơ tằm, vật liệu xây dựng, thủy điện… tăng trưởng với tốc độ khá, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế ngành. Bên cạnh đó, Chương trình Khuyến công Lâm Đồng cũng đã tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. Chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cũng ngày càng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất CN-TTCN tại địa phương, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, đồng thời huy động được vốn đầu tư của khu vực kinh tế dân doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. 
 
Để có được những kết quả trên, thời gian qua, Sở Công thương đã phối hợp với các ban ngành, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả 5 chương trình trọng tâm và 7 công trình, dự án trọng điểm về công nghiệp như: Chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; Chương trình khuyến công; Chương trình phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản và chế biến khoáng sản; Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực về công nghiệp; Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Tân Rai; Dự án Thủy điện Đồng Nai 5; Dự án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung; Dự án chế biến lâm sản công nghệ mới… Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp để sắp xếp DNNN như giải thể, bán, cổ phần hóa một bộ phận, cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp. Ngành Công thương cũng đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện đầu tư một số dự án lớn có tác động quyết định đến tốc độ tăng trưởng của ngành trong những năm tới như các dự án thủy điện; Bauxite Tân Rai, đầu tư 3 khu công nghiệp Lộc Sơn, Phú Hội, Tân Phú; quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp với tổng quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp trên 1.400ha…
 
Tuy quá trình thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU gặp phải không ít những khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao, ngành Công thương Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đến năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 10.091 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2011-2015 đạt 17,73%. Để làm được điều đó, thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết 03 đề ra, trong đó chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp, làm cơ sở cho việc kêu gọi, thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, cũng như mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, đã gia hạn nhưng không thực hiện để kêu gọi các nhà đầu tư khác…
 
HỒNG HẢI
,