Đạ Huoai: Nhiều doanh nghiệp và tổ chức kinh tế tập thể hoạt động khó khăn
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Sáu, 07/11/2014 (GMT+7)
UBND huyện Đạ Huoai cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 66 doanh nghiệp - tăng 3 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2013; trong đó gồm 13 chi nhánh công ty, 44 công ty TNHH và 9 công ty cổ phần. Trong số 66 doanh nghiệp này, hiện có đến 14 đơn vị đang tạm ngưng hoạt động vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân khó khăn về vốn.
 
Cùng với các doanh nghiệp, hiện trên địa bàn Đạ Huoai đã thành lập được 8 tổ chức kinh tế tập thể; gồm 1 HTX dịch vụ nông nghiệp và 7 tổ hợp tác kinh tế hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Theo đánh giá của UBND huyện Đạ Huoai, hầu hết các tổ chức kinh tế tập thể này hoạt động khó khăn, hiệu quả mang lại không cao. Riêng tổ chức HTX Dịch vụ nông nghiệp Hà Lâm tuy đã thành lập từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động.                                        
 
K.D
 
,
.