Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lâm Đồng
Liên kết, hội nhập và phát triển
Cập nhật lúc 17:52, Chủ Nhật, 09/11/2014 (GMT+7)
Ngày 6/11/2014, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lâm Đồng vừa tổ chức Đại hội Hiệp hội nhiệm kỳ II (2014-2019). Nhiệm kỳ I (2009-2014) của Hiệp hội đã trải qua nhiều hoạt động tương đối khó khăn do lâm vào thời điểm suy giảm nền kinh tế toàn cầu gây ảnh hưởng xấu tới mọi mặt của nền kinh tế. Tuy nhiên, với 81 thành viên của Hiệp hội, trong nhiệm kỳ I cũng đã có nhiều cố gắng trong các hoạt động như tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về chính sách, pháp luật, xúc tiến thương mại, đào tạo nguồn nhân lực... Hiệp hội cũng đã thực hiện chức năng là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước cũng như nhiều tổ chức trong nước và quốc tế, giúp các cơ quan quản lý và doanh nghiệp gần nhau hơn, hiểu và điều chỉnh chính sách phù hợp hơn. Các hoạt động khác như từ thiện xã hội, tuyên truyền cũng được Hiệp hội tích cực thực hiện, nâng cao vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong cộng đồng. 
 
Hướng tới tương lai, trong nhiệm kỳ II 2014-2019, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lâm Đồng xác định mục tiêu hướng tới “Liên kết, hội nhập và phát triển” với các nội dung chính như kiện toàn tổ chức Hiệp hội, phát triển hội viên, chú trọng góp ý xây dựng chính sách pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, đào tạo và xúc tiến thương mại. Đặc biệt, chú trọng hoạt động tuyên truyền, tăng cường đoàn kết hợp tác, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giữ ổn định thị trường nội địa, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội.
 
Các thành viên tham gia Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Lâm Đồng đã thống nhất bầu ông Đinh Minh Quý, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp giữ vai trò Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ II (2014-2019).
 
D.Q
,
.