Đưa nông nghiệp công nghệ cao về vùng sâu
Cập nhật lúc 08:22, Thứ Hai, 17/11/2014 (GMT+7)
Huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống với dân số hơn 100 ngàn người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%, chủ yếu là đồng bào gốc Tây Nguyên như Chu Ru, Cờ Ho, Cill… Thời gian qua, huyện Đơn Dương đã chú trọng đầu tư, phát triển sản xuất đưa nông nghiệp công nghệ cao về vùng sâu, vùng xa để nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).
 
Nông nghiệp công nghệ cao đã được đưa về vùng sâu, vùng xa của huyện Đơn Dương và giúp người dân nâng cao thu nhập đời sống
Nông nghiệp công nghệ cao đã được đưa về vùng sâu, vùng xa của huyện Đơn Dương
và giúp người dân nâng cao thu nhập đời sống
 
Với lối canh tác cũ, kém hiệu quả nên thu nhập trên ruộng vườn của đồng bào vùng sâu, vùng xa của Đơn Dương đạt thấp, đời sống khó khăn. Vì vậy, thời gian qua, huyện Đơn Dương đã thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng ĐBDTTS. Nhờ đó đời sống của đồng bào không ngừng được nâng lên. Những diện tích cây trồng truyền thống kém hiệu quả trước đây như sắn, ngô, lúa một vụ đã được bà con ĐBDTTS trên địa bàn huyện Đơn Dương chuyển đổi sang trồng rau, hoa và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiện nay, diện tích trồng rau màu hàng năm trong vùng ĐBDTTS Đơn Dương là hơn 3 ngàn ha. Trong đó, có khoảng 1 ngàn ha được sản xuất trong nhà lưới, nhà kính, phủ bạt với hệ thống tưới phun tự động theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều hộ ĐBDTTS đã áp dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp để giảm bớt sức người và tăng hiệu quả sản xuất. 
 
Nhìn chung, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành tại địa phương đã có tác động to lớn đến đời sống, sản xuất của người dân vùng ĐBDTTS. Qua đó, đã làm thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, nâng cao khả năng tiếp thu, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp của nông dân vùng ĐBDTTS trong huyện. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích của đồng bào tại địa phương không ngừng được nâng lên, hiện nay bình quân đạt khoảng 120 triệu đồng/ha/năm. Ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết: “Nhờ chương trình nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mà đời sống kinh tế của bà con ĐBDTTS tại địa phương được nâng lên rõ rệt. Nhiều hộ dân trong vùng đồng bào không những thoát nghèo bền vững mà đã vươn lên làm giàu chính đáng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để đồng bào mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích”. Trong 5 năm qua, thông qua các chương trình, Nhà nước đã đầu tư gần 18 tỷ đồng để hỗ trợ cho gần 2 ngàn hộ đồng bào nghèo Đơn Dương phát triển sản xuất. Từ đó, số hộ nghèo trong vùng ĐBDTTS trên địa bàn ngày một giảm. Nếu như năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng ĐBDTTS huyện Đơn Dương là 28,68% thì đến nay còn dưới 9%.
 
Với sự hỗ trợ của Nhà nước cũng như nỗ lực vươn lên bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất của người dân thời gian qua nên đời sống bà con vùng ĐBDTTS ngày một phát triển. Bộ mặt nông thôn vùng ĐBDTTS cũng khởi sắc rõ nét. Hi vọng trong thời gian tới, chương trình nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng ĐBDTTS của huyện Đơn Dương tiếp tục được triển khai hiệu quả. Qua đó để người dân tự lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
DUY DANH
,
.