Hộ nghèo huyện Đam Rông được vay tối đa 10 triệu đồng phát triển ngành nghề
Cập nhật lúc 17:24, Thứ Năm, 06/11/2014 (GMT+7)
Ngày 1/10/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 28/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 9/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.
 
Theo đó, ngoài việc được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay khi vay vốn các ngân hàng thương mại Nhà nước để trồng rừng sản xuất; phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư cơ sở chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản..., các hộ nghèo trên địa bàn 61 huyện nghèo còn được vay tối đa 10 triệu đồng/hộ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề với lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ trong 3 năm, kể từ thời điểm bắt đầu nhận vốn vay. Đối với các khoản vay theo Thông tư số 06/2009/TT-NHNN, phát sinh trước ngày 31/12/2013, đang còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng. Việc vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg và Thông tư này được thực hiện sau khi hết thời hạn vay vốn và hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng trên.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/10/2014.                
 
M.Đ
 
,
.