Ka Đô phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc 08:43, Thứ Năm, 13/11/2014 (GMT+7)
Là 1 trong 11 xã điểm của tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ka Đô (Đơn Dương) một xã có xuất phát điểm thấp đã nỗ lực vươn lên từ chủ trương “không thụ động trông chờ, ỷ lại vốn của Trung ương và của tỉnh, mà xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực từ trong dân để đầu tư phát triển, Chủ tịch UBND xã đồng thời là Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Ka Đô Nguyễn Khánh Chỉnh khẳng định. 
 
Nhà văn hóa xã Ka Đô với sự đóng góp của nhân dân hơn 900 triệu đồng/2,9 tỷ đồng
Nhà văn hóa xã Ka Đô với sự đóng góp của nhân dân hơn 900 triệu đồng/2,9 tỷ đồng
 
Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân 
 
Nằm phía Nam sông Đa Nhim, Ka Đô hình thành trên vùng đất đỏ bazan trù phú với những điều kiện tự nhiên hết sức ưu đãi để sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế của xã chủ yếu là nông - lâm nghiệp, chiếm 52%, với thế mạnh là cây rau thương phẩm. Vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao là mục tiêu đặt ra theo hướng phù hợp với khả năng và điều kiện của nhân dân trên địa bàn. Trước yêu cầu của thị trường, nông dân xã Ka Đô đã phát huy các nguồn lực từ vốn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, thành phần kinh tế khác đến nguồn nội lực của mình để đưa công nghệ mới vào sản xuất. Hiện nay, Ka Đô đang dần trở thành vùng nguyên liệu trọng điểm về rau của huyện Đơn Dương và của cả tỉnh, năng suất, chất lượng và sản lượng nông sản không ngừng tăng lên. Từ đó, các hoạt động thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cũng phát triển song song với đà chung của địa phương, góp phần thay đổi thu nhập và đời sống nhân dân. 
 
Bên cạnh đó, các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đầu tư theo các chương trình mục tiêu và các chương trình khác đã cải thiện hạ tầng nông thôn, tạo cơ hội và điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xóa đói, giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và thay đổi theo hướng tích cực. Nhà ở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân được đầu tư cải tạo, xây dựng mới và mua sắm phù hợp với mức thu nhập của người dân. Bình quân hàng năm, nhân dân trên địa bàn xã chi cho xây dựng nhà ở và mua sắm trang thiết bị từ 15 đến 20 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương cũng tích cực vận động các doanh nghiệp quan tâm giúp đỡ cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội như xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương… khoảng 1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên qua hàng năm, nếu như năm 2010 đạt 10,5 triệu đồng/người/năm thì năm 2011 đạt 21 triệu đồng, năm 2012 đạt 30 triệu đồng và phấn đấu cuối năm 2014 đạt trên 45 triệu đồng. 
 
Nhà nước và nhân dân cùng làm
 
Xác định nội dung quan trọng nhất để xây dựng nông thôn mới thành công  là nâng cao nhận thức của người dân, từ đó, các tiêu chí được thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trên địa bàn xã đã tiến hành duy tu sửa chữa các tuyến lộ giao thông, thủy lợi; phong trào phát triển kinh tế hợp tác, ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi… được nhân dân hưởng ứng tích cực. Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như đóng góp công sức, tiền của, đất đai để xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang nhà cửa, cổng ngõ, tường rào và đầu tư vào phát triển sản xuất. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2013 còn 1,99%, dự kiến cuối năm 2014 còn dưới 1,5% (yêu cầu của bộ tiêu chí là tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Sau 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Ka Đô đã huy động nguồn lực với tổng số tiền hơn 1.451 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 11,7 tỷ đồng trên tổng số 51,5 tỷ đồng vốn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, vốn tích lũy của nhân dân chiếm tỷ lệ 70%, tương ứng khoảng 980 tỷ đồng trên tổng số 1.400 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh và xây dựng nhà ở.
 
“Đến nay, xã Ka Đô đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Chương trình đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động và trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân. Đặc biệt là đã huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tương đối đồng bộ phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu vận chuyển của nhân dân tại địa phương. Trong đó, trọng tâm xuyên suốt là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân góp, dân hưởng thụ” kế thừa và phát huy bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới”, một lần nữa Chủ tịch UBND xã Ka Đô Nguyễn Khánh Chỉnh tâm đắc. 
 
Tuấn Hương
,
.