Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đức Trọng đạt 95% dự toán
Cập nhật lúc 16:45, Chủ Nhật, 16/11/2014 (GMT+7)
Văn phòng UBND huyện Đức Trọng cho biết, 10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện được 471,855 tỷ đồng, đạt 95% dự toán giao và tăng 32% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý được 237 tỷ đồng, đạt 152% dự toán giao, nhưng thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý chỉ mới được 234,727 tỷ đồng, đạt 69% dự toán giao, cụ thể: Thu từ thuế và phí 139,743 tỷ đồng, đạt 74% dự toán giao; thu từ cấp đất, cho thuê đất, bán nhà sở hữu nhà nước 42,708 tỷ đồng, đạt 48% dự toán giao; thu từ biện pháp tài chính 52,276 tỷ đồng, đạt 86% dự toán giao.
 
Huyện Đức trọng xác định ngoài việc huyện chỉ đạo ngành thuế phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương cơ sở có biện pháp tăng cường thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí, thu bằng biện pháp tài chính, huyện đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định, định giá, từ đó Đức Trọng tổ chức bán đấu giá đất thành công, góp phần thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt chỉ tiêu dự toán giao trong năm 2014.                      
 
Hoàng Đại Huynh
 
,
.