Nghị quyết 03-NQ/TU - Tiền đề tạo nên "gam màu sáng" cho ngành công nghiệp - TTCN
Cập nhật lúc 09:41, Thứ Tư, 07/10/2015 (GMT+7)
Từ khi có Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CN-TTCN giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2016-2020; cộng với sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, địa phương, những nỗ lực vươn lên trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã góp phần tạo nên một “gam màu sáng” cho ngành CN-TTCN Lâm Đồng.
 
Sản xuất gỗ ghép thanh tại Công ty TNHH Bình Thuận (Lạc Dương)
Sản xuất gỗ ghép thanh tại Công ty TNHH Bình Thuận (Lạc Dương)

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện cho thấy, Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy được coi như là “chìa khóa” để các ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm của ngành CN-TTCN Lâm Đồng. Với mục đích tạo bước “đột phá, tăng tốc” cho ngành CN-TTCN, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong giai đoạn 2011-2015, Sở Công thương Lâm Đồng đã xây dựng một lộ trình hoạt động với hàng loạt định hướng mang tính chiến lược, cũng như những kế hoạch cụ thể, bước đầu tạo ra một “bức tranh tươi sáng” cho ngành CN-TTCN. Tất cả đều được minh chứng qua những con số sau: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 1994), ước giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17,41%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt trên 50.460 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này đạt 12,97%. Nếu năm 2010, tổng sản phẩm công nghiệp toàn tỉnh chỉ đạt hơn 2.800 tỷ đồng, thì đến cuối năm 2015, ước đạt trên 5.315 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2010; tổng giai đoạn 2011-2015 ước đạt gần 20.875 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,65%... Bên cạnh đó, việc thu hút đầu tư và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực CN-TTCN cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, hơn 4 năm qua đã thu hút được 90 dự án vào lĩnh vực công nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 5.650 tỷ đồng, diện tích đăng ký gần 1.420ha. Nhờ đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, hợp tác - xúc tiến thương mại, tập trung phát triển các ngành nghề TTCN, ngành nghề nông thôn, quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung gắn với nhà máy chế biến… đã tạo nên một lực hút tổng hợp trong việc thu hút các nhà đầu tư vào ngành CN-TTCN. Đặc biệt, một số dự án lớn như: Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Tân Rai, Nhà máy sản xuất bê tông nhẹ của Công ty cổ phần VLXD Vĩnh Đức, các dự án thủy điện Đồng Nai 3-4, Thủy điện Đạm Bri... đã đi vào hoạt động, góp phần tạo nên bước phát triển mới cho ngành CN-TTCN Lâm Đồng. Và, bức tranh của ngành công nghiệp Lâm Đồng còn được tỏa sáng rõ nét ở lĩnh vực xuất khẩu. Nhiều mặt hàng thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến như chè, cà phê, tơ tằm, khoáng sản và vật liệu xây dựng… có mức tăng trưởng cao, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giai đoạn 2011-2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 16%. Những kết quả cho thấy, công nghiệp đang có những bước chuyển dịch quan trọng, phù hợp với mục tiêu phát triển, tạo niềm tin và tiền đề vững chắc cho bước đột phá, tăng tốc của ngành CN-TTCN trong thời gian tới.
 
Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm, ông Huỳnh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng cho biết: “Tuy trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU có những khó khăn thách thức khác nhau, song vấn đề quan trọng chính là đã nhìn nhận, đánh giá khách quan về thực trạng để tham mưu cho tỉnh hoạch định một chiến lược dài hạn phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Để tạo ra những “cú hích” mới, thời gian qua, Sở Công thương đã phối hợp với các ban ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình trọng tâm và những công trình, dự án trọng điểm về công nghiệp như: Chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; Chương trình khuyến công; Chương trình phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, khoáng sản; Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chương trình đào tạo nguồn nhân lực về công nghiệp; Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Tân Rai; Dự án Thủy điện Đồng Nai 5; Dự án xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung; Dự án chế biến lâm sản công nghệ mới… Việc chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/TU, trong đó điểm nhấn là các chương trình trọng tâm, những công trình trọng điểm của ngành đã góp phần tạo bước phát triển bền vững cho ngành CN-TTCN, đồng thời tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết tốt công ăn việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương”.
 
Có thể nói, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, xét trên tất cả các chỉ tiêu định lượng và những định hướng phát triển, ngành công nghiệp đã cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển CN-TTCN giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2016-2020. Và, với những dự án lớn như Dự án Tổ hợp Bauxite - Nhôm Tân Rai; Thủy điện Đồng Nai 5, các dự án đầu tư trong khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội… đã và đang chuẩn bị đi vào hoạt động, tin rằng, từ năm 2016 trở đi ngành công nghiệp Lâm Đồng sẽ tạo nên một khí thế mới, sức bật mới để phát triển ổn định và vững chắc.
 
HỒNG HẢI
,
.