Từ 2016 – 2020, Di Linh sẽ tái canh 12.200 ha cà phê
Cập nhật lúc 11:38, Thứ Năm, 23/06/2016 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND huyện Di Linh vừa phê duyệt kế hoạch tái canh cà phê giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020. Theo đó, diện tích tái canh là 12.200 ha; trong đó, ghép (cưa cây để ghép chồi) là 7400 ha và đào bỏ, trồng lại (bằng cây giống thực sinh và cây giống ghép) là 4.800 ha. 
 
Để thực hiện kế hoạch nói trên, huyện đã xác định cây giống cà phê cao sản chủ lực để đưa vào tái canh là TS1, TS2, TR4, TR6, TR9, TR11. Bên cạnh các vườn chồi và ươm giống hiện có, UBND huyện sẽ tổ chức thêm 5 - 8 vườn để cung cấp cây giống. UBND huyện cùng với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn sẽ hướng dẫn và kiểm tra, cấp giấy chứng nhận những vườn cung cấp cây giống đạt chất lượng để nông dân yên tâm tái canh. 
 
Huyện cân đối các nguồn vốn để hỗ trợ nông dân 50% kinh phí mua cây giống tái canh cà phê. Nguồn kinh phí dự kiến đầu tư tái canh cà phê là 2.290 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Ngân hàng cho vay là 1.600 tỷ đồng; còn lại là vốn của nông dân. Trong việc tái canh cà  phê, huyện yêu cầu ngành nông nghiệp cùng với các xã, thị trấn xây dựng các mô hình tái canh để nông dân tham quan, học tập; tổ chức, hướng dẫn trồng cây che mát; từng bước sản xuất cà phê bền vững theo hướng VietGAP và theo tiêu chuẩn 4C, UTZ. 
 
XUÂN LONG
 
,
.