Đơn Dương giảm gần 390 hộ nghèo và cận nghèo
Cập nhật lúc 15:52, Thứ Tư, 30/11/2016 (GMT+7)
Theo điều tra của các cơ quan chức năng, đến cuối năm 2016, toàn huyện Đơn Dương còn 1.060 hộ nghèo và cận nghèo, giảm gần 390 hộ so với đầu năm 2016. Tính trên tỷ lệ tổng dân số thì số hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Đơn Dương hiện chiếm hơn 4,6%, trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 9%.  
 
Toàn bộ hộ nghèo và cận nghèo ở huyện Đơn Dương đều niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn; hội trường tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn… trong thời gian 7 ngày. Nếu không có trường hợp nào khiếu nại thì gửi toàn bộ hồ sơ hộ nghèo và cận nghèo về UBND cấp xã, thị trấn để tổng hợp, trình lên UBND huyện (thông qua Phòng Lao động, Thương binh và xã hội) thẩm định và phê duyệt. 
 
Hàng tháng, UBND xã, thị trấn đều rà soát, báo cáo UBND huyện Đơn Dương về kết quả giảm số hộ nghèo và cận nghèo. Riêng số hộ nghèo và cận nghèo mới phát sinh, cũng được các cơ quan từ cấp xã đến cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt trong thời gian 7 ngày.
 
MẠC KHẢI
,
.