Phát triển Lâm Ðồng trên "ba trụ cột" (kỳ 2)
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Ba, 29/11/2016 (GMT+7)
Nền nông nghiệp hội nhập sâu rộng
 
Những năm qua và tới đây, nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Lâm Ðồng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GRDP. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng được đặt ra bởi Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại”. 
 
Chè Cầu Đất. Ảnh: V. Báu
Chè Cầu Đất. Ảnh: V. Báu
Nông nghiệp xứng đáng được tôn vinh
 
Phát huy lợi thế điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nông nghiệp Lâm Đồng đã có bước phát triển “tương đối toàn diện cả chiều sâu lẫn chiều rộng” trong vòng 10 năm trở lại đây. Biểu hiện của nền nông nghiệp toàn diện trên bề rộng ở chỗ không ngừng mở rộng diện tích, hình thành các vùng sản xuất tập trung chè, cà phê, lúa, cây ăn trái và rau, hoa.. mà Lâm Đồng có lợi thế so sánh với các vùng, miền khác. Về mặt chiều sâu, đã nâng cao trình độ canh tác một cách vượt bậc, không ngừng gia tăng sản lượng và chất lượng nông sản được cải thiện đáng kể, từng bước tạo dựng được thương hiệu trong chuỗi cung ứng trên thị trường tiêu thụ… Thống kê đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích gieo trồng của Lâm Đồng đạt 344.544 ha, tăng 11,2% so với năm 2010 và tăng 24,16% so với năm 2005. Với diện tích canh tác được mở rộng và nâng cao năng suất hàng năm đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nội bộ ngành nông nghiệp đạt 9,8% giai đoạn 2005 - 2010 và đạt 8,4% giai đoạn 2011 - 2015, đưa giá trị sản xuất chung của toàn tỉnh đạt 145 triệu đồng/ha/năm vào năm 2015 và tăng 90% so với 10 năm trước. 
 
Những thành tựu nổi bật của ngành nông nghiệp Lâm Đồng có sự đóng góp to lớn của lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bởi việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất không chỉ làm thay đổi căn bản, hiện đại hóa nền nông nghiệp, đưa Lâm Đồng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn tạo ra thế và lực mới để ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển ở trình độ cao hơn hiện tại. Điều đó đã được thực tế chứng minh, chỉ với 16% diện tích canh tác (trên 43.000 ha) nhưng cho ra sản phẩm chiếm trên 30% giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp và đạt trên 40% về mặt doanh thu. Bên cạnh đó, chăn nuôi cũng có nhiều chuyển biến, nhất là sự gia tăng tổng đàn bò sữa, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành đúng hướng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt nông nghiệp công nghệ cao xứng đáng được tôn vinh.
 
Tái cơ cấu phát triển bền vững 
 
Ðịnh hướng ngành nông nghiệp đến năm 2025
 
Theo đó, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị cao trên thị trường Đông Nam Á. Cụ thể: 
 
- Duy trì diện tích canh tác khoảng 300 ngàn ha, tốc độ tăng trưởng đạt 3 - 3,5%/năm, giá trị sản xuất đạt trên 220 triệu đồng/ha/năm (trong đó, diện tích ứng dụng công nghệ cao chiếm 25%, giá trị đạt khoảng 300 triệu đồng/ha/năm).
 
- Cơ cấu nội bộ ngành: Trồng trọt 66 - 70%, chăn nuôi 25 - 28%, dịch vụ 5 - 7%.
 
- Có ít nhất 70% diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và bền vững.
 
- Đảm bảo đạt trên 70% diện tích có nước tưới, trong đó 20 - 30% diện tích tưới tiết kiệm.
 
- Có 10/10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 
- Khoảng 63,5% lao động trong ngành nông nghiệp được đào tạo nghề. 
KHẢI NHIÊN 

Nhìn lại 5 năm qua, toàn tỉnh đã đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng từ các nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn mà trọng tâm đầu tư vào thủy lợi, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Duy trì mức tăng trưởng bình quân hàng năm ở mức cao 8,4%. Song, một nền nông nghiệp không thể liên tiếp duy trì tăng trưởng cao nếu không có chiến lược mở rộng đầu tư, ứng dụng công nghệ, tăng năng suất, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Theo dự thảo báo cáo mới đây của UBND tỉnh, trong năm 2016, lĩnh vực nông lâm thủy sản ước tăng trưởng 5,2%, so với chỉ tiêu đặt ra tăng từ 6 - 7%. Bên cạnh yếu tố ảnh hưởng của thời tiết khô hạn, lũ lụt, dịch bệnh đến quá trình sản xuất, thì với mức tăng trưởng này cho thấy ngành nông nghiệp có dấu hiệu phát triển chậm hơn so với những năm trước. Mặt khác, ngành nông lâm thủy sản chiếm tỷ lệ 49,6% cơ cấu kinh tế của tỉnh nên phát triển khu vực này có vai trò quan trọng đối với cả nền kinh tế Lâm Đồng. 

 
Trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Nghị quyết 05 về “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại” trong giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 không nằm ngoài yêu cầu đặt ra “đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp” gắn với “Chương trình xây dựng nông thôn mới” mà trọng tâm tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng năng suất lao động cũng như cây trồng, vật nuôi nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Đồng thời, mở rộng liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị, tổ chức mạng lưới thu mua tiêu thụ nông sản… đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Để thực hiện mục tiêu trên, bên cạnh duy trì ổn định diện tích sản xuất và không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng nông sản… việc tái cơ cấu tập trung vào nâng cao tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Cụ thể, đối với cây công nghiệp, duy trì canh tác ổn định 150 ngàn ha cà phê, 25 ngàn ha chè, từ 5 - 6 ngàn ha dâu, 10 ngàn ha điều. Diện tích gieo trồng hàng năm bao gồm: 58 ngàn ha rau, 7.800 ha trồng hoa và phát triển diện tích trồng cây dược liệu, cây đặc sản…Riêng chăn nuôi, đến năm 2020 có tổng đàn bò thịt đạt 100 ngàn con (chiếm 75% bò lai Zebu và cao sản), phát triển khoảng 60 - 70 ngàn bò sữa trong dân và doanh nghiệp, nâng sản lượng sữa tươi đạt trên 200 ngàn tấn/năm... Đồng thời, mở rộng quy mô chăn nuôi heo, gà theo hướng trang trại, công nghiệp… và cá nước lạnh. Nghị quyết 05 cũng đặt ra các vấn đề về quy hoạch, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, hình thành khu công nghiệp nông nghiệp cao, vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu đủ lớn phục vụ chế biến; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi; tạo cơ chế chính sách thúc đẩy liên doanh, liên kết, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, chế biến, nhất là phát triển nông nghiệp công nghệ cao... 
 
Với việc vạch ra lộ trình tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, phát huy thế lợi cạnh tranh, tăng trưởng nhanh và ổn định… Từ những bước đi này sẽ đảm bảo duy trì mức tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt từ 5,5 - 6%/năm, chiếm tỷ trọng kinh tế chung của tỉnh từ 46 - 46,5%; thay đổi cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt từ 73 - 76%, chăn nuôi 20 - 22% và dịch vụ 4 - 5%. Qua đó, ít nhất có 100 xã, chiếm 85,5% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới để hội đủ điều kiện có ít nhất 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 
Kỳ 3: Xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển
 
HỒ XUÂN TRUNG
,
.