Bảo Lâm sẽ có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc 17:13, Thứ Năm, 01/12/2016 (GMT+7)
Trong năm 2016, huyện Bảo Lâm đã đầu tư 523,2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp 13,5 tỷ đồng, vốn ngân sách lồng ghép 52,5 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa 457,2 tỷ đồng. 
 
Từ nguồn vốn nói trên, huyện Bảo Lâm đã làm mới, nâng cấp 31 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi và hỗ trợ người dân đào 40 ao, hồ nhỏ tích nước. Bên cạnh đó, ngoài việc đầu tư xây mới và nâng cấp hệ thống điện lưới sinh hoạt, huyện Bảo Lâm còn sửa chữa, nâng cấp 13 công trình trường học và các nhà văn hóa xã…
 
Như vậy, ngoài 4 xã Lộc An, Lộc Quảng, Lộc Ngãi và Lộc Thành đã được công nhận nông thôn mới, trong năm, huyện Bảo Lâm luôn chú trọng tiếp tục duy trì và nâng cao các bộ tiêu chí cho 4 xã khác, gồm: Lộc Phú, Lộc Đức, Tân Lạc và B’Lá. Các xã này cũng đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh xét đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang trình lên UBND tỉnh quyết định công nhận. Riêng các xã còn lại, như Lộc Nam đạt 17 tiêu chí; Lộc Tân, Lộc Lâm đạt 13 tiêu chí và Lộc Bắc, Lộc Bảo đạt 12 tiêu chí.  
 
LAM PHƯƠNG
 
,
.