Công nhận 185 cây mắc ca đầu dòng
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)
Từ nay đến trước ngày 30/4/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng khẩn trương phối hợp với Công ty TNHH MTV Him Lam để hoàn chỉnh và ban hành quy trình kỹ thuật canh tác cây mắc ca phù hợp với điều kiện sinh thái của Lâm Đồng; đồng thời, hỗ trợ công ty này hoàn thành các thủ tục công nhận 185 cây giống mắc ca đầu dòng được bình tuyển, di thực từ nơi khác về chăm sóc, phát triển đạt chất lượng trong vườn ươm 10 ha tại xã Tu Tra, Đơn Dương.
 
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất - kinh doanh giống cây mắc ca đảm bảo tiêu chuẩn cung ứng cho người sản xuất trên địa bàn. 
 
Riêng Công ty TNHH MTV Him Lam phấn đấu sản xuất khoảng 600.000 cây giống mắc ca ghép trong năm 2017, nhằm đáp ứng nhu cầu trồng mới theo hình thức xen canh và trồng thuần của nông dân Lâm Đồng.
 
VĂN VIỆT
 
,
.