Di Linh phấn đấu tăng nhanh đàn bò
Cập nhật lúc 08:55, Thứ Tư, 11/01/2017 (GMT+7)
Huyện Di Linh đã và đang triển khai Đề án phát triển đàn bò thịt và đàn bò sữa giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, trong năm 2016, đàn bò trong huyện tăng 2.080 con, nâng tổng đàn lên 5.200 con. Trong đó, bò thịt có 5.013 con, tăng hơn 2.000 con; bò sữa có 187 con, tăng gần 50 con.  
 
Để tăng nhanh đàn bò, huyện Di Linh vận động nông dân tự bỏ vốn đầu tư là chính. Ngoài ra, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, huyện đã hỗ trợ nông dân mua 172 con bò; xã Tam Bố hỗ trợ nông dân mua 10 con bò… Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hòa Ninh thẩm định vốn cho 12 hộ nông dân các xã phía Nam vay để mua 114 con bò. 
 
Riêng đàn bò sữa tăng chậm là do tại huyện Di Linh chưa có Trạm thu mua sữa. UBND huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty Vinamilk xây dựng Trạm thu mua sữa tại xã Đinh Lạc. Hiện nay, huyện Di Linh đang xúc tiến lập thủ tục giao đất để Công ty Vinamilk tiến hành xây dựng Trạm. 
 
XUÂN LONG
 
,
.