Lâm Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2016
Cập nhật lúc 08:13, Thứ Ba, 10/01/2017 (GMT+7)
Tổng thu ngân sách nhà nước 7.215,6 tỷ đồng, đạt 106% dự toán địa phương, tăng 22% so cùng kỳ, trong đó tổng thu thuế, phí và lệ phí 3.418 tỷ đồng, đạt 92% dự toán địa phương, tăng 12% so cùng kỳ. Tuy chưa đạt 100% dự toán được giao, nhưng đó là nỗ lực rất lớn của ngành thuế với nhiều giải pháp quyết liệt gắn với các phong trào thi đua.
 
Công tác phối hợp mang lại hiệu quả tốt trong quản lý chống thất thu thuế. Trong ảnh: Chính quyền và các đoàn thể phường B’Lao (TP Bảo Lộc) trao đổi tình hình phối hợp thu ngân sách. Ảnh: L.Hoa
Công tác phối hợp mang lại hiệu quả tốt trong quản lý chống thất thu thuế.
Trong ảnh: Chính quyền và các đoàn thể phường B’Lao (TP Bảo Lộc)
trao đổi tình hình phối hợp thu ngân sách. Ảnh: L.Hoa

Tổng kết công tác thuế năm 2016, có 7/9 loại thu đạt, vượt dự toán địa phương và có 8/9 loại thu tăng trưởng so cùng kỳ. Theo đó, 12 địa phương đều thu đạt dự toán năm, trong đó 9/12 địa phương thu tăng trưởng so năm 2015. Về thuế, phí, có 4/12 địa phương thu đạt dự toán năm bao gồm: Đạ Huoai đạt 177%, Lạc Dương 111%, Đà Lạt 105%, Đơn Dương 102% và  9/12 địa phương thu tăng trưởng so năm 2015, cụ thể : Đạ Huoai tăng 77%, Lạc Dương tăng 31%, Đà Lạt tăng 23%, Đức Trọng tăng 15%, Đơn Dương tăng 14%, Di Linh tăng 13%, Bảo Lộc tăng 11%, Đam Rông tăng 4%, Cát Tiên tăng 1% và khối tỉnh tăng 10%. Thu từ đất nhà, có 9/12 địa phương thu đạt dự toán năm (Đạ Tẻh đạt 230%, Cát Tiên 209%, Đơn Dương 153%, Đức Trọng 148%, Lâm Hà 140%, Bảo Lâm 138%, Đam Rông 131%, Lạc Dương 124%, Đạ Huoai 109%), có 5/12 địa phương thu tăng trưởng so năm 2015 (Đạ Tẻh tăng 81%, Lạc Dương tăng 33%, Đơn Dương tăng 30%, Đức Trọng tăng 15%, Cát Tiên tăng 1%).
 
Đạt được kết quả này, ngành Thuế đã bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các giải pháp theo các Chỉ thị, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về công tác quản lý thu ngân sách và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016; đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; tiếp tục duy trì, kiện toàn Ban chỉ đạo thu ngân sách và các Đoàn chống thất thu của tỉnh và các huyện, thành phố; tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế ngay từ đầu năm.
 
Ngành Thuế cũng coi trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, trong đó: tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; công tác Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; công tác kiểm tra nội bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý thuế theo chuyên đề, đề án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu NSNN trình UBND tỉnh ban hành thực hiện trong năm 2016.
 
Song song với đó là cải cách hiện đại hóa ngành thuế về thể chế, chính sách; cải cách, đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính thuế; triển khai thực hiện công tác hiện đại hóa, như kê khai thuế qua mạng Internet; nộp thuế điện tử, triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS). Các công tác tổ chức cán bộ và đào tạo bồi dưỡng công chức thuế; công tác quy hoạch, công tác bổ nhiệm - điều động - luân phiên - luân chuyển - chuyển đổi vị trí công tác, công tác tuyển dụng, công tác tinh giản biên chế... cũng được ngành Thuế chú trọng...
 
Tuy năm 2016, toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch về tổng thu ngân sách, nhưng số thu về thuế phí không đạt dự toán được giao, chỉ đạt 92% kế hoạch. 
 
Nguyên nhân được thẳng thắn nhìn nhận là do công tác đánh giá, phân tích để dự báo tình hình thu trong từng thời điểm có lúc chưa sát thực tế, số thuế tồn đọng lớn, chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chưa đạt hiệu quả cao, vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế của tỉnh tuy có tăng trưởng, song nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính, vốn và tiêu thụ sản phẩm; một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cầm chừng; mặt khác do ảnh hưởng của thời tiết, hạn hán kéo dài, lượng nước trong các hồ chứa thủy điện đạt thấp, đã làm giảm sản lượng điện sản xuất của các công ty thủy điện dẫn đến số thu từ thuế phí không đạt dự toán...
 
Năm 2017, Bộ Tài chính giao thu cân đối 5.372 tỷ đồng, gồm thu nội địa 5.132 tỷ đồng; trong đó, tổng thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất 4.682 tỷ đồng; UBND tỉnh giao thu cân đối 5.797 tỷ đồng, trong đó, thuế phí 3.810 tỷ đồng (tăng 11,5%) so thực hiện năm 2016, đất nhà 695 tỷ đồng, thu cấp quyền khai thác khoáng sản 46 tỷ đồng, thu khác ngân sách 324 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 550 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 372 tỷ đồng. Nhiệm vụ của công tác thuế năm 2017 được đánh giá là rất nặng nề. Ngành Thuế cũng đề ra nhiều giải pháp trọng tâm ngay từ đầu năm, xây dựng chương trình hành động, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế...
 
Ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2017, xác định thuế phí là nguồn thu chủ yếu có tính quyết định đến nguồn thu - chi ngân sách của địa phương, do vậy ngành Thuế sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành rà soát các khoản thu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thu ngân sách, chống thất thu thuế, chống nợ đọng thuế… Đối với lĩnh vực đất, nhà sẽ đôn đốc thu kịp thời tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã gia hạn đến hạn nộp và các khoản nợ phải thu; lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, xác định chính xác số tiền thuế sử dụng đất phi NN...
 
Nhiệm vụ công tác thuế năm 2017 là rất nặng nề, Cục Thuế Lâm Đồng đề nghị lãnh đạo các đơn vị trong ngành tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2017; đồng thời kêu gọi toàn thể công chức, người lao động cơ quan thuế trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2017.     
LÊ HOA
,
.