Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Cập nhật lúc 08:41, Thứ Ba, 21/03/2017 (GMT+7)
Đến cuối năm 2016, mặc dù tiêu chí rà soát hộ nghèo đã thay đổi theo chuẩn đa chiều song Lâm Đồng vẫn tiếp tục khẳng định được tính “bền vững” trong giảm nghèo. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, số hộ nghèo của Tây Nguyên ước còn khoảng 15%, riêng Lâm Đồng tỷ lệ này chỉ còn trên 5%. Đây là cố gắng rất lớn của Lâm Đồng trong việc giảm nghèo bền vững.
 
Nông thôn mới xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Ảnh: V.Báu
Nông thôn mới xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Ảnh: V.Báu
Nhiều nỗ lực giai đoạn 2011 – 2015
 
Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh những năm gần đây. Đầu năm 2011, toàn tỉnh có hơn 34 ngàn hộ nghèo (chiếm 12,60%), nhưng cuối năm 2015, giảm xuống còn hơn 5 ngàn hộ (chiếm 1,74%). 
 
Bình quân mỗi năm toàn tỉnh giảm 5.868 hộ nghèo, tương đương với tỉ lệ giảm 2,17%/năm.
 
Năm 2011, Lâm Đồng thực hiện chủ trương đăng ký thoát nghèo được triển khai ở huyện Đam Rông, các xã, thôn nghèo gắn với khả năng của hộ nghèo về đất đai, lao động, tay nghề… đã góp phần khích lệ quyết tâm thoát nghèo của người dân. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền nhằm huy động được nguồn vốn đối ứng của chính hộ nghèo góp phần nâng hiệu quả các nguồn đầu tư của nhà nước. Trong 5 năm, hộ nghèo đã đóng góp thêm 135,7 tỷ đồng để làm nhà ở hoặc mua thêm vật tư, con giống ngoài phần nhà nước hỗ trợ, chiếm 27% so với tổng kinh phí để làm nhà ở, hỗ trợ sản xuất theo Chương trình 135 và Chương trình 30a. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số có thêm tư liệu sản xuất, giống cây trồng mới (như rau, hoa,…) đã được áp dụng thành công ở các địa phương trong tỉnh góp phần đưa nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Tuy vậy, công tác giảm nghèo ở Lâm Đồng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, đáng chú ý là tốc độ giảm nghèo giữa các khu vực trong tỉnh còn chênh lệch; tỉ lệ hộ nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn cao; đời sống của nhiều hộ nghèo còn thiếu thốn, khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Lý giải những nguyên nhân này, ông Ngô Hữu Hay - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết: Hộ nghèo, vùng nghèo có quá nhiều chính sách ưu đãi ít gắn với sản xuất dẫn đến một bộ phận người nghèo, vùng nghèo không muốn thoát nghèo để tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt là việc tách hộ nhằm được hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm ngân sách đầu tư cho chương trình giảm nghèo chung là 404 tỷ đồng, trong khi đó phần đối ứng của người thụ hưởng mới chiếm 6,7% (27 tỷ đồng/năm). Tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo còn cao, hiện có khoảng 65% lao động nông thôn chưa qua đào tạo. Từ đó, ảnh hưởng đến các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn, giảm nghèo; chậm chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 
Tiếp tục nỗ lực giảm nghèo bền vững
 
Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, đầu năm 2016, Lâm Đồng có hơn 20 ngàn hộ nghèo (6,67%). Dựa trên chuẩn nghèo đa chiều thì hộ nghèo ở Lâm Đồng vẫn còn nhiều thiếu hụt trong việc tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Hiện có gần 8 ngàn hộ có nhà ở thiếu kiên cố (chiếm 39,36% hộ nghèo) và hơn 8 ngàn hộ khác nhà cửa chật hẹp (chiếm 41,26%) cần được làm mới, sửa chữa, xây dựng thêm. Nhà vệ sinh ít được hộ nghèo quan tâm nhất khi có đến hơn 10.292 hộ (chiếm 51,22% hộ nghèo) chưa có hoặc tạm bợ. Tình trạng bỏ học và ốm đau không đi khám, chữa bệnh của trẻ em tuy chiếm tỉ lệ thấp hơn nhưng là biểu hiện đáng lo ngại về tình trạng nghèo “lâu dài” trong một bộ phận dân cư của địa phương…
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X tiếp tục xác định việc quan tâm công tác giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặt ra mục tiêu chung giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tại các địa bàn nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin). Qua đó, phấn đấu đến năm 2020: Tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 1,7%, riêng đồng bào dân tộc dưới 4%. 
 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Ngô Hữu Hay cho hay, để thực hiện các mục tiêu trên, Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thực hiện chương trình, đáp ứng yêu cầu giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều. Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng nghèo theo tiêu chí mới, xác định lĩnh vực và địa bàn trọng điểm để chỉ đạo và phân bổ nguồn lực phù hợp nhằm giảm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ưu tiên cân đối nguồn lực, nâng cao điều kiện sống cho các hộ nghèo; đặc biệt về nhà ở, việc làm, phương tiện để sản xuất; chú trọng hơn nữa việc hướng dẫn cách làm ăn, dạy nghề... để hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo, không tái nghèo. Nâng dần mức đối ứng của hộ nghèo so với đầu tư của nhà nước nói chung, đặc biệt trong hỗ trợ sản xuất, cải thiện điều kiện sống. 
 
Sau nhiều nỗ lực, đến đầu năm 2017, theo chuẩn nghèo đa chiều, toàn tỉnh còn 15.908 hộ nghèo, chiếm 5,19%, so với đầu năm 2016, thì số xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 7% (chuẩn nông thôn mới) tăng 20 xã, xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 15% giảm 9 xã. 
 
Bên cạnh những giải pháp đã được thực hiện hiệu quả, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm giúp bà con thoát nghèo bền vững. Cụ thể như: hỗ trợ hộ vừa thoát nghèo, đồng bào dân tộc thông qua ưu tiên dạy nghề, giới thiệu việc làm trong nước và ngoài nước, hỗ trợ đất sản xuất, cho vốn vay ưu đãi,… Lồng ghép Chương trình xây dựng nông thôn mới với Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình 135 giai đoạn III. Đặc biệt, không huy động đóng góp của gia đình nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mà đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo điều kiện cho các hộ thoát nghèo bền vững.                   
 
 NGỌC NGÀ
,
.