Đơn Dương: 560 ha cà chua và su su bị dịch bệnh xoắn lá, xoắn đọt
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Hai, 10/04/2017 (GMT+7)
Mặc dù Sở NN-PTNT và Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn và hướng dẫn về các biện pháp xử lý dịch bệnh xoắn lá cho các loại cây trồng, nhưng đến nay tình hình dịch hại xoắn lá trên cây cà chua đã và đang phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện.
 
Cụ thể, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện đã có 560 ha cà chua và su su bị bệnh xoắn lá, xoắn đọt, gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Trước tình hình đó, UBND huyện Đơn Dương đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, hội nông dân các cấp cần tập trung phối hợp với các xã, thị trấn để tuyên truyền hướng dẫn cho bà con nông dân phương thức sử dụng các loại thuốc BVTV nhằm ngăn ngừa bệnh xoắn lá, xoắn đọt cho cà chua và su su có hiệu quả.
 
NGỌC THANH
,
.