Gần 29 tỷ đồng xây dựng 10 hạng mục nông thôn mới
Cập nhật lúc 16:54, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)
Với nguồn vốn sự nghiệp 28,7 tỷ đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định phân bổ 10 hạng mục xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từ nay đến hết năm 2017. 
 
Trong đó có 5 hạng mục hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh (1,8 tỷ đồng); phát triển ngành nghề nông thôn (300 triệu đồng); đào tạo nghề cho lao động nông thôn (550 triệu đồng); phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (1,2 tỷ đồng) và phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn (12,75 tỷ đồng). 
 
5 hạng mục phân bổ vốn còn lại gồm: chi phí hoạt động quản lý, điều hành, giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và cấp huyện (1,42 tỷ đồng); duy tu, bảo dưỡng công trình xây dựng nông thôn mới (8 tỷ đồng); truyền thông về xây dựng nông thôn mới (400 triệu đồng); đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp (1,03 tỷ đồng) và xử lý, cải thiện môi trường nông thôn (1,25 tỷ đồng).
 
VŨ VĂN
,
.