Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022
Cập nhật lúc 16:57, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)
Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam (DTT VN) vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
Đại hội đã đánh giá sâu sắc thực trạng, thời cơ và thách thức của ngành DTT VN trong quá trình hội nhập, là trong thời kỳ cuối năm 1990 và đầu năm 2000, giá tơ lụa trên thị trường thế giới giảm từ 40 - 50%; sản xuất, kinh doanh DTT thế giới bước vào thời kỳ suy thoái và ngành DTT VN cũng rơi vào tình trạng giảm sút nghiêm trọng, hàng vạn lao động mất việc làm... Trước tình trạng đó, Nhà nước đã tiến hành cổ phần hóa Tổng Công ty DTT VN và tổ chức, sắp xếp, tái cơ cấu sản xuất ngành DTT cả nước. Hiện nay, ngành DTT VN đã có bước phục hồi, tạo được thời cơ để phát triển. Tuy vậy, ngành DTT VN cũng đang đứng trước những thách thức lớn, do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường thế giới và trong nước. Trước tình hình sôi động đó, đòi hỏi Hiệp hội DTT VN phải hoạt động trở loại để tập hợp các thành viên trong Hiệp hội liên kết, phát huy tiềm năng của ngành trong cả nước.
 
Đại hội đã thảo luận, bàn bạc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội DTT VN trong nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu Ban Chấp hành (gồm 7 thành viên) và Ban Kiểm tra khóa mới (gồm 3 thành viên). Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Đặng Vĩnh Thọ, Tổng Thư ký Hiệp hội DTT VN khóa cũ, giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội DTT VN khóa mới. Đại hội cũng nhất trí cử ông Nguyễn Văn, Chủ tịch Hiệp hội DTT VN khóa cũ, làm Chủ tịch Danh dự Hiệp hội DTT VN khóa mới. 
 
XUÂN LONG
,
.