Kết nạp 1.018 hội viên mới
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Hai, 10/04/2017 (GMT+7)

Thông tin từ Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I/2017 cho biết, 3 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng kết nạp mới 1.018 hội viên nông dân. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi như Ngân hàng Chính sách và xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng dư nợ ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách đạt trên 891,994 tỷ đồng, vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân xấp xỉ 30 tỷ đồng.

Tiếp tục phong trào xây dựng nông thôn mới, hội nông dân các cấp đã vận động hội viên hiến 2.400 m2 đất, đóng góp 3.445 ngày công lao động, trên 5,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Ngay trong hội nghị, các hội nông dân địa phương cũng chia sẻ nhiều thông tin từ cơ sở như tình trạng sử dụng phân bón của bà con nông dân, ước tính giảm sản lượng cà phê niên vụ 2017 do thời tiết…, để Hội ND tỉnh có hướng hỗ trợ hội viên hiệu quả.

D.Q

,
.