Kết nối Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương với Doanh nghiệp Lâm Đồng
Cập nhật lúc 16:56, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)
Tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh phối hợp với Hội đồng quản lý Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình kết nối Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương với Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2017.
 
Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua ngân hàng nhận ủy thác. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tỉnh gặp gỡ, trao đổi với Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương về các chính sách, chương trình trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa... 
 
Năm 2017, Quỹ sẽ hỗ trợ tài chính với 4 chương trình cụ thể: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo (tổng hạn mức 100 tỷ đồng); Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (180 tỷ đồng); Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (180 tỷ đồng); Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải (100 tỷ đồng).
 
Tại hội nghị, các ngân hàng ủy thác gồm 3 ngân hàng: BIDV, Vietcombank và HD cũng giới thiệu cách tiếp cận vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đến các doanh nghiệp Lâm Đồng cũng như giải đáp các câu hỏi, tư vấn các vấn đề thắc mắc trực tiếp của các doanh nghiệp địa phương.
 
Diễm Thương
,
.