Khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên
Cập nhật lúc 09:32, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)
Theo kế hoạch tài chính phê duyệt quyết toán trong cả năm 2017, Dự án Cạnh tranh Ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) Lâm Đồng có tổng nguồn vốn hơn 39 tỷ đồng. 
 
Trong đó, hơn 32,7 tỷ đồng nguồn vốn nước ngoài, gần 2,3 tỷ đồng vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng và nguồn vốn tư nhân hơn 4 tỷ đồng. 
 
Có 2 hợp phần chính được triển khai với tổng nguồn vốn 39 tỷ đồng nói trên. Cụ thể, hơn 36 tỷ đồng hợp phần hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông hộ gắn kết với thị trường, đồng thời khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên, nâng cấp các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống, và gần 3 tỷ đồng thuộc hợp phần quản lý và giám sát đánh giá dự án. 
 
VŨ VĂN
,
.