Lâm Đồng với việc phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên
Cập nhật lúc 11:01, Thứ Sáu, 14/04/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW (khóa IX) về phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020 và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lâm Đồng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế…
 
Ngành công nghiệp tơ tằm Bảo Lộc đang được phục hồi, phát triển. Ảnh: Xuân Long
Ngành công nghiệp tơ tằm Bảo Lộc đang được phục hồi, phát triển. Ảnh: Xuân Long
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ 
 
Điều ghi nhận trước hết, kinh tế tiếp tục phát triển, tăng GRDP giai đoạn 2011-2015 đạt 14,1% (giá so sánh 1994); quy mô và chất lượng nền kinh tế nâng lên, hàng năm phấn đấu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Lâm Đồng tập trung tái cơ cấu nền kinh tế gắn với 5 khâu đột phá đạt kết quả tích cực. Thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC), nâng diện tích sản xuất NNCNC lên 50.000 ha (chiếm 17% diện tích canh tác); góp phần tăng năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Tỉnh phát triển các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản Lâm Đồng. Lĩnh vực du lịch dịch vụ phát triển mạnh. Sản phẩm, dịch vụ ngày thêm phong phú, đa dạng; chất lượng dịch vụ nâng cao; lượng khách đến không ngừng tăng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân được quan tâm đầu tư. 
 
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Toàn tỉnh có 60 xã (51,28%) và huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh chú trọng công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đất đai, tài nguyên khoáng sản; quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ vay vốn sản xuất, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do. Thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, giao khoán quản lý, bảo vệ rừng nhằm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Trong thu hút đầu tư, Lâm Đồng cũng có nhiều dự án triển khai trên các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, NNCNC, công nghiệp chế biến nông sản, khai thác, chế biến Alumin… Đã có 47 dự án đầu tư vào KCN Lộc Sơn và Phú Hội, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2026 đạt 4.447 doanh nghiệp. Các lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu. 
 
Tuy đạt những kết quả quan trọng song phát triển kinh tế ở Lâm Đồng vẫn còn hạn chế, khuyết điểm. Biểu hiện: Kinh tế phát triển chưa bền vững; chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm. Triển khai các chương trình trọng tâm, dự án, công trình trọng điểm chưa dáp ứng yêu cầu. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông đối ngoại và kết cấu hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng diễn biến phức tạp. Phát triển kinh tế giữa các vùng, địa bàn chưa đồng đều… 
 
NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
Máy rửa cà chua của Cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Chương
Máy rửa cà chua của Cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Chương.
Ảnh: Văn Báu
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW (khóa IX) về phát triển vùng Tây Nguyên, Lâm Đồng xác định  giai đoạn 2017-2020 phải đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8,5-9% (giá so sánh 2010); thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa X. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh…
 
Trong các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tập trung cho lĩnh vực nông, lâm nghiệp và nông thôn. Tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Thực hiện Đề án “xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, quảng bá nông sản, du lịch nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng”. Đẩy mạnh phát triển các mô hình liên doanh, liên kết (giữa doanh nghiệp với hộ sản xuất, chủ trang trại); gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại. Thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển NNCNC ở những vùng có điều kiện phát triển cao, đồng thời gắn với công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo những mô hình sản xuất, ổn định đời sống người dân. Tăng cường quản lý bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện nghiêm các giải pháp khôi phục rừng bền vững để ứng phó với biến đổi khí hậu… Đối với lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng, tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành công thương đến năm 2020; thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp, TTCN có chọn lọc, phát huy lợi thế địa phương. Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm an toàn, an ninh cho các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp. Đẩy mạnh côngtác khuyến công, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Khuyến khích phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp so với cuối năm 2016. Xây dựng và triển khai Đề án phát triển làng nghề. Đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút doanh nghiệp đầu tư lấp đầy KCN Lộc Sơn, Phú Hội và các cụm công nghiệp. Tích cực phối hợp để sớm khởi công xây dựng dự án đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương… Nhằm phát triển ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực, Lâm Đồng tích cực triển khai các dự án, công trình trọng điểm, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách; thu hút chọn lọc các dự án mới, ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, thương hiệu, uy tín và khả năng hội nhập… Lâm Đồng cũng chú trọng phát triển kinh tế nhiều thành phần. Trong đó, đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật. Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nâng cao năng lực cạnh quản trị doanh nghiệp; thực hiện công khai, minh bạch kết quả hoạt động. Tạo điều kiện thuận lợi để khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới, áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 
 
LAN HỒ
,
.