Hơn 36 tỷ đồng phát triển kinh tế hợp tác đến năm 2020
Cập nhật lúc 08:47, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)
Lâm Đồng bắt đầu triển khai Đề án phát triển kinh tế hợp tác xã đến năm 2020 với tổng kinh phí dự toán hơn 36 tỷ đồng. Trong đó gồm gần 9,4 tỷ đồng nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ; gần 15 tỷ đồng ngân sách địa phương; hơn 10 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng của hợp tác xã (HTX) và hơn 1,6 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng. 
 
Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất của khu vực HTX chiếm từ 1,5 - 2% GRDP của tỉnh Lâm Đồng; tỷ lệ HTX khá, giỏi đạt trên 70%; có ít nhất 1 HTX điển hình ở mỗi ngành nghề kinh doanh; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 1,5 lần so với năm 2015. 
 
4 giải pháp trọng tâm để thực hiện hiệu quả Đề án là: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tăng cường công tác quản lý nhà nước và vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác theo Luật HTX năm 2012; xây dựng và nhân rộng các loại hình HTX điển hình.
 
VŨ VĂN  
,
.