Huyện nông thôn mới phải sản xuất, chăn nuôi tập trung
Cập nhật lúc 14:53, Thứ Năm, 18/05/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Hai nhóm huyện nông thôn mới ở Lâm Đồng gồm nhóm huyện nghèo 30a (huyện Đam Rông) và nhóm các huyện còn lại phải đạt tiêu chí hình thành vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung những sản phẩm chủ lực. 
 
Trong đó nhóm huyện nghèo 30a với diện tích vùng sản xuất rau, hoa, dâu tằm đạt từ 20ha đến 50ha trở lên; sản xuất lúa, cây ăn quả, điều, chè và cà phê tối thiểu là 100 ha; chăn nuôi bò sữa, bò thịt, heo thịt, gia cầm hơn 1.000 con đến 30.000 con. 
 
Tương tự nhóm các huyện còn lại phải đạt tiêu chí từng vùng như: từ 50 ha đến hơn 100ha rau, hoa và dâu tằm; hơn 200 ha lúa, cây ăn quả, điều, chè và cà phê; và từ 3.000 con đến hơn 70.000 con gia cầm, heo thịt, bò thịt và bò sữa. 
 
Bên cạnh đó, ở 2 nhóm huyện nông thôn mới nói trên, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất phải đạt từ 10% đến hơn 20% trên các loại cây cà phê, chè, điều, dâm tằm, cây ăn quả; từ 30% đến hơn 70% cho cây lúa, rau và hoa.  Và trong chăn nuôi đạt tỷ lệ cơ giới hóa thấp nhất hơn 20% đối với gia cầm; cao nhất hơn 70% đối với bò sữa.
 
VŨ VĂN
 
,
.