Khuyến cáo phòng trừ bệnh đốm héo xà lách scarole
Cập nhật lúc 09:08, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)
Theo thống kê mới nhất, bệnh đốm héo đang gây hại 17 ha xà lách scarole trên vùng nông nghiệp Đà Lạt, trong đó hơn 10 ha nhiễm nặng với tỷ lệ hại từ 15 - 60%. 
 
Để hạn chế lây lan, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng khuyến cáo nông dân không nên trồng giống xà lách scarole trên các khu vực đang nhiễm bệnh đốm héo ở Thánh Mẫu, Đa Phú, Phước Thành, Phường 7, Đà Lạt.
 
Những khu vườn xà lách scarole nhiễm nặng bệnh đốm héo phải nhổ bỏ toàn bộ, thu gom đào hố chôn rải vôi tiêu hủy hoặc chuyển ra nơi xa phơi khô rồi đốt.
 
Thường xuyên kiểm tra những diện tích xà lách scarole mới trồng, nhằm kịp thời phát hiện và nhổ bỏ những cây vừa mới nhiễm bệnh đốm héo. 
 
Những bụi cây cỏ dại trên các bờ thửa rau xà lách scarole phải triệt để làm sạch, thu hẹp nơi cư trú của dịch hại cho đến hết lứa rau thu hoạch. Tuyệt đối không luân canh giữa xà lách scarole với hoa cúc vì cùng nhóm cây phát sinh bệnh đốm héo.  
                          
MẠC KHẢI
,
.