Lạc Dương có thêm gần 330 lượt hộ dân được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi
Cập nhật lúc 09:07, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ NHCSXH huyện Lạc Dương đã tác động tích cực đến hộ vay, góp phần trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương.
 
Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi này, trong 4 tháng đầu năm 2017 đã giúp 135 lượt hộ nghèo, 132 lượt hộ cận nghèo vay vốn; giải quyết việc làm cho 20 lao động, tạo điều kiện cho 21 lượt sinh viên trang trải chi phí học tập; giúp cho 139 hộ xây dựng nhà vệ sinh hợp chuẩn và có công trình nước sạch. Dư nợ ủy thác đến 30/4/2017 là 149.452 triệu đồng/98 tổ TK&VV/4.082 khách hàng, tăng 6.176 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 99,89% trên tổng dư nợ của Phòng giao dịch huyện.
 
PHẠM LÊ
 
,
.