Số lượng hợp tác xã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ
Cập nhật lúc 16:51, Thứ Hai, 22/05/2017 (GMT+7)
Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 2 liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 194 HTX (bao gồm các quỹ tín dụng nhân dân) với 90.523 thành viên, 189 tổ hợp tác với 3.610 tổ viên, khoảng 35.685 hộ kinh doanh cá thể. Số lượng HTX tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016, và phần lớn là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
 
Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm có 15 HTX đăng ký mới với 130 thành viên, trong đó 14 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải; có khoảng 2.700 hộ cá thể đăng ký kinh doanh hoạt động.
 
P.L.H
,
.