Bảo Lâm tập trung thu ngân sách địa phương
Cập nhật lúc 09:00, Thứ Năm, 08/06/2017 (GMT+7)
Theo Văn phòng UBND huyện Bảo Lâm, tổng thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý tính đến cuối tháng 5/2017 được 41,8 tỷ đồng, đạt gần 40% kế hoạch cả năm, tăng 40% so cùng kỳ này năm ngoái. Trong đó, khoản thu từ thuế và phí gần 30 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; thu từ nhà, đất được 5,9 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch; thu cấp quyền khai thác khoáng sản được 1,2 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch; các khoản thu khác được 5 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch cả năm 2017. 
 
Huyện Bảo Lâm hiện đang tập trung quyết liệt các giải pháp thu ngân sách. Huyện phấn đấu trong tháng 6 này phải thu trên 13 tỷ đồng để tổng thu trong 6 tháng đạt được 50% kế hoạch cả năm. Huyện tập trung khai thác các nguồn thu trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; thu từ nhà, đất; thu thuế xây dựng cơ bản vãng lai; tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế và thu nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra, huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thu và truy thu nguồn thu chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà ở tư nhân và các công trình xây dựng khác. Đồng thời, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách Nhà nước; triệt để tiết kiệm chi các khoản chưa thật cần thiết; giảm chi hội họp, hành chính, điện nước, văn phòng phẩm… 
 
XUÂN LONG
,
.