Di Linh mới thực hiện được 42% kế hoạch thu ngân sách
Cập nhật lúc 17:26, Thứ Hai, 05/06/2017 (GMT+7)
Trong tháng 5, huyện Di Linh thu ngân sách được 10,5 tỷ đồng; nâng tổng thu ngân sách do địa phương quản lý trong 5 tháng đầu năm 2017 hơn 50 tỷ đồng, mới đạt 42,4% kế hoạch cả năm. Trong đó, thuế và phí thu được 32,8 tỷ đồng, đạt 45,5% kế hoạch; thu từ đất 13 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch; thu bằng biện pháp tài chính 4,6 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm. 
 
Với mức thu ngân sách địa phương nói trên còn đạt thấp, mặc dù ngay từ đầu năm, Huyện ủy và UBND huyện Di Linh đã tập trung chỉ đạo; Chi Cục Thuế và các ngành liên quan cùng các xã, thị trấn đã tích cực phối hợp trong việc quản lý các nguồn thu, chống thất thu và tập trung thu nợ còn tồn đọng. Do vậy, tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2017 mới đây, UBND huyện đã dành nhiều thời gian tập trung bàn các giải pháp quản lý và thu ngân sách địa phương. Huyện phấn đấu đến 30/6, mức thu ngân sách phải đạt tối thiểu từ 50% kế hoạch trở lên; đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, chấn chỉnh việc quản lý và sử dụng ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. 
 
XUÂN LONG 
,
.