Đức Trọng: Tăng thêm 423 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Cập nhật lúc 08:40, Thứ Ba, 20/06/2017 (GMT+7)
UBND huyện Đức Trọng cho biết, tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tăng thu nhập cho người dân, đến nay, trên địa bàn huyện có 8.132 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tăng 423 ha so với cuối năm 2016. Trong đó, diện tích nhà kính  265 ha, nhà lưới là 67 ha, tưới tự động là 6.966 ha, phủ màng polimer là 834 ha. 
 
Với nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện tiến hành thực hiện hỗ trợ tưới phun mưa tự động, xây dựng nhà lưới, nhà kính, hệ thống quản lý nông nghiệp mới... mang lại hiệu quả, lợi nhuận kinh tế cao.
 
HOÀNG YÊN
,
.