Gần 21,5 ngàn tỷ đồng chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Năm, 29/06/2017 (GMT+7)
Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại đến năm 2020, định hướng năm 2025, dự toán tổng kinh phí thực hiện gần 21,5 ngàn tỷ đồng. 
 
Cơ cấu nguồn kinh phí chiếm hơn 18% ngân sách nhà nước; gần 20% nguồn vốn lồng ghép và gần 62% nguồn vốn của doanh nghiệp, nhân dân. 
 
Chương trình được triển khai với 5 nội dung: rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể trong phát triển nông nhiệp, nông thôn; bố trí, sắp xếp cây trồng một cách hợp lý, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng sinh thái; đầu tư hạ tầng sản xuất nông nghiệp; đổi mới quan hệ sản xuất, thu hút đầu tư vào nông thôn mới; xây dựng và ban hành cơ chế chính sách trong phát triển nông nghiệp và nông thôn một cách đồng bộ, thống nhất. 
 
Và các giải pháp trọng tâm như: đào tạo nguồn nhân lực; huy động nguồn lực; hợp tác liên kết phát triển thị trường; cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước…
 
VĂN VIỆT   
,
.