Giải thể 50 HTX theo Luật HTX năm 2012
Cập nhật lúc 17:09, Chủ Nhật, 11/06/2017 (GMT+7)
Sau 4 năm Luật HTX năm 2012 có hiệu lực đến nay, trên địa bàn Lâm Đồng có 50 HTX phải giải thể vì đã ngưng hoạt động từ lâu, không có khả năng phục hồi.
 
Nguyên nhân HTX ngưng hoạt động, dẫn đến giải thể, chủ yếu thiếu nhân lực quản trị, điều hành và không huy động được nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trong khi nguồn vốn góp của hộ thành viên còn quá ít. 
 
Cùng thời gian trên, Lâm Đồng thành lập mới 71 HTX theo Luật HTX năm 2012. Trong đó gồm các lĩnh vực hoạt động như: nông nghiệp (47 HTX), công thương (12 HTX), giao thông vận tải (7 HTX), xây dựng (1 HTX) và 4 Quỹ Tín dụng nhân dân.
 
Đồng thời, Lâm Đồng đã có 78 HTX đủ điều kiện đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều nhất ở thành phố Đà Lạt với 24 HTX; ít nhất ở 2 huyện Lạc Dương và Đạ Tẻh, mỗi huyện 2 HTX. 
 
VŨ VĂN
,
.