Hỗ trợ 11,5 tấn lúa giống cho đồng bào DTTS
Cập nhật lúc 08:59, Thứ Sáu, 23/06/2017 (GMT+7)
Công ty TNHH Trung Nam (Ninh Thuận) đã bàn giao cho 270 hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Đinh Lạc, huyện Di Linh số lượng lúa giống các loại 11,5 tấn, bao gồm OM4900, OM5451, OM6162, Jasmine85, KD18 và HT1…
 
Được biết, đây là chương trình trợ cước, trợ giá của Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện khó khăn, trong đó Nhà nước hỗ trợ 70% đơn giá, còn người dân đối ứng 30%.
 
Với số lượng lúa giống nói trên, không những tạo điều kiện cho bà con có đủ lúa giống sản xuất vụ Hè thu mà còn góp phần từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống, chuyển đổi giống lúa mới cho năng xuất, chất lượng cao. Được biết, thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục bàn giao lúa giống cho bà con ở một số xã Bảo Thuận, Đinh Trang Hòa…    
 
NDONG BRỪM
 
,
.