Thành lập Ban Quản lý thương hiệu "Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành"
Cập nhật lúc 17:15, Thứ Hai, 19/06/2017 (GMT+7)
Nằm trong chương trình hợp tác với tổ chức JICA về phát triển nông nghiệp tiếp cận đa ngành, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gồm 12 người. 
 
Trong đó, Trưởng ban là ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; 2 Phó Trưởng ban là ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng và ông Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt. 9 thành viên gồm lãnh đạo các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà, Lạc Dương và Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch Lâm Đồng. 
 
Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ chính thức công bố, Ban Quản lý thương hiệu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND thành phố Đà Lạt chuyển đổi nhãn hiệu chứng nhận “Rau Đà Lạt” và “Hoa Đà Lạt” sang sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. 
 
VĂN VIỆT 
,
.